Preventie is de basis voor optimale gezondheid...

Krijg inzicht in uw gezondheidstoestand en/of oorzaak van uw klachten.

Middels het invullen van de gratis vragenlijst krijgt u inzicht in uw momentele gezondheidstoestand plus inzicht in de mogelijke oorzaak van klachten. Ook aan het aanvullend gesprek met een van onze Preventionisten zijn geen kosten verbonden. Naar de vragenlijst...


Prevention is the basis for optimal health...

Gain insight into your health condition and/or cause of your complaints
By completing the free questionnaire you will gain insight into  your current state of health plus insight into the possible cause of complaints. There are also no costs associated with the additional conversation with one of our Preventionists. To the questionnaires...

Opleidingen en Medische specialisaties John Verhiel

Beroepsopleiding tot Preventionist
Ben jij 'n beetje goed in contacten leggen, overweeg je 'n eigen praktijk te starten, maar loop je vast op de vaak jarenlange opleidingen en extreem hoge studiekosten, bijeenkomsten, reistijden, tentamens, toetsen etc. of heb je al 'n eigen praktijk en wil je je kennis graag uitbreiden? Mogelijk werk je in de Gezondheidszorg en ben je die gigantisch hoge druk meer dan zat...? Overweeg 'ns de Beroepsopleiding tot Preventionist: (full-time of part-time) Meer weten...


E-mailen
Bellen
Map
Info